à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

humain~ aspekt - (m.) aspect humain~ cechy - (f.) qualités humaines~ czyn - (m.) acte humain~ istota - (m.) être humain~ możliwości - (f.) possibilités/ (f.) capacités humaines~ natura - (f.) nature humaine~ po ludzku - avec humanité~ postępować - se comporterhumainement~ traktować podwładnych - traiterhumainement ses subalternes~ prawa - (m.) droits de l’homme~ sprawy - (f.) affaires humaines~ zachowanie - (m.) comportementapproprié~ zasoby - (f.) ressources humaines~ życie - (f.) vie humaine