à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

de marketing~ agencja - (f.) agence de marketing~ analiza - (f.) analyse de marketing~ badanie - (f.) recherche enmarketing~ czynności - (f.) opérationsde marketing~ doradztwo - (m.) conseilen marketing~ polityka - (f.) politiquede commercialisation~ strategia - (f.) stratégiede marketing