à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny polsko-francuski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

praep sur, à, dans, en; na dworze dehors; na wiosnę au printemps; raz na miesiąc une fois par mois; spieszyć komuś na pomoc courir au secours de qn; czekać na list attendre une lettre; fotel na kółkach fauteuil m roulant; na zdrowie! à votre < à ta> santé!; na zawsze pour toujours; na stare lata sur ses vieux jours; na dole en bas; na górze en haut; na końcu à la fin; na moją prośbę à ma prière; na pamięć par coeur; na piśmie par écrit; na sprzedaż à vendre; na ulicy dans la rue

ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DESSUS

SUR

DANS

POUR

PAR

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

sur~ podstawie artykułów - en application/ en vertu des articles

Otwarty słownik polsko-francuski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

affliger

contre

déballer

frotter

œufs

rapprovisionner

remarquer

surmonter

sus