à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

en désaccord, encontradiction avec~ traktatem - contrairement au traité~ umową - contrairement au contrat~ z ustawą - contrairement à la loi