à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny polsko-francuski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

m terrain m; région f; espace m

ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ESPACE

SURFACE

SUPERFICIE

TERRITOIRE

TERRAIN

RéGION

ZONE

CHAMP

AMPLITUDE

CONTENANCE

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) territoire~ celny - (m.) territoire douanier, (f.) zone douanière~ działań wojennych - (m.) théâtred’opérations militaires~ górniczy - (m.) terrain minier~ graniczny - (m.) territoire frontalier~ lądowy - (m.) domaine terrestre~ mandatowy - (m.) territoire sousmandat~ morski - (m.) domaine maritime~ nadbrzeżny - (m.) terrain littoral/riverain~ naruszyć - violer le territoire~ niewyłączności - (m.) territoire nonexclusif~ państwowy - (m.) territoire national~ poważnie dotknięty klęską żywiołową - (m.) territoire sérieusementsinistré~ powierniczy - (m.) territoire soustutelle~ powietrzny - (m.) domaine aérien~ przeludniony - (m.) territoiresurpeuplé~ warowny - (m.) terrain fortifié~ wiejski - (m.) territoire rural~ zabudowany - (m.) terrain bâti~ zacofany - (m.) territoire sous-développé~ zamorski - (m.) territoire d’outre-mer~ zbiorów - (m.) champ d’exploitationagricole

Słownik prawniczo handlowy polsko-francuski Anna Słomczewska

région f, zone f, territoire m, superficie f, rayon m

Słownik nieruchomości polsko-francuski

espace m, région f, terrain m, zone f

Otwarty słownik polsko-francuski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

étendue