à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

à défaut de qc.~ odmiennego porozumienia - à défaut d’un accord différent~ odmiennych decyzji - à défautde décisions contraires~ odmiennych postanowień - à défautde stipulations contraires~ takiego porozumienia - à défautd’une telle entente