à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IMPUTATION

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) imputation~ aresztu tymczasowego na poczet kary - (f.) imputation de la détentionpréventive sur la peine~ do grupy - (m.) classement à ungroupe~ kwoty na poczet długu - (f.) imputationde la somme due à une dette~ kwoty na poczet funduszu - (f.) impu-tation de la somme due au capital~ kwoty na zachowek - (f.) imputationde la somme due à la part légitime~ na poczet urlopu - (f.) imputationsur le congé payé~ na schedę spadkową - (m.) avance-ment d’hoirie, (m.) rapport à la masse~ wzajemnych roszczeń - (f.) compen-sation réciproque~ zadatku na poczet świadczenia - (f.) imputation des arrhes sur laprestation~ zapłaty - (f.) imputation du paiement