à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) debours, (f.) avance, (m.) accompte~ bezzwrotna - (m.) accompte sansretour/à fonds perdus/sansremboursement~ gotówkowa - (f.) avance de caisse~ jako zaliczka - comme avance~ na koszty - (f.) avance sur les frais~ na poczet dywidendy - (m.) acomptesur les dividendes~ na poczet wynagrodzenia - (f.) avancesur salaire, (f.) imputation sur unerémunération~ na wynagrodzenie - (f.) avance de salaire~ nieoprocentowana - (f.) avanceexemptée d’intérêts~ obciążyć - grever d’un debours~ pod dokumenty - (f.) avance sur desdocuments~ przekazana - (m.) acompte versé~ udzielić - accorder une avance~ w gotówce - (f.) avance de caisse~ zapłacona - (f.) avance payée~ zwrotna - (m.) accompte remboursable