à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) échange~ nieruchomości rolnych - (m.) échangede fonds ruraux~ pożyczki - (f.) conversion du prêt~ przedmiotu świadczenia - (m.) échangede sujet des prestations~ służebności mieszkania na rentę - (f.) conversion de la servitude delogement en une rente~ umowy - (m.) contrat d’échange