à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) intention~ bez - sans dessein~ bezpośredni - (m.) dol direct~ brak zamiaru wywołania skutków prawnych - sans intention de produiredes effets juridiques~ działać z zamiarem przestępczym - agir avec l’intention délictueuse~ ewentualny - (m.) dol éventuel~ kradzieży - (f.) intention de vol~ mieć - avoir l’intention~ dobre zamiary - avoir de bonnesintentions~ złe zamiary wobec - avoir demauvaises intentions envers~ nagły - (f.) intention subite/inattendue~ następny - (f.) intention ultérieure~ odwołania testamentu - (f.) intentiond’annuler le testament~ popełnienia czynu zabronionego - (f.) intention de commettre l’actedéfendu~ pośredni - (m.) dol indirect~ pozostania w miejscu stałego pobytu - (f.) intention de rester à son domicilepermanent~ przemyślany - (f.) intentiondéterminée~ przestępczy - (f.) intention criminelle~ rzeczywisty - (f.) intention réelle~ sporządzenia testamentu - (f.) inten-tion de faire un testament~ spowodowania szkody - (f.) intentionde provoquer un dommage~ stałego pobytu - (f.) intention d’avoirune résidencefixe, (f.) intentionde se fixer~ uprzedni zły zamiar/premedytacja - (f.) mauvaise intention/préméditation~ wypowiedzenia - (f.) intention dedénoncer~ wyraźny zły zamiar - (f.) mauvaiseintention manifeste~ wyrażenie zamiaru - (f.) manifestationd’intention~ wystrzelić z broni z zamiarem zabicia - tirer avec l’intention de tuer~ wywołania skutków prawnych - (f.) intention de produire des effetsjuridiques~ zbrodniczy - (f.) intention criminelle~ zły - (f.) intention malveillante~ zwłoki - (f.) intention de retarder~ z zamiarem dokonania kradzieży - avec l’intention d’un vol~ z zamiarem oszukania - avecl’intention d’une fraude~ z zamiarem popełnienia defraudacji - avec l’intention d’une malversation