à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ABANDON

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) abstention, (f.) renonciation~ czynu - (f.) renonciation à un acte~ dalszego prowadzenia sporu sądowego - (f.) renonciation au litige~ dochodzenia - (m.) abandon depoursuite~ działania - (f.) renonciation à uneopération/à une action~ egzekwowania prawa - (f.) renon-ciation à l’exécution de la loi~ organu - (f.) abstention d’un organe~ prowadzenia działalności gospodarczej - (f.) renonciation à l’activité écono-mique~ stosowania - (m.) défaut d’exploitation~ opatentowanego wynalazku - (m.) défaut d’exploitation d’uneinvention brevetée~ wzoru przemysłowego - (m.) défautd’exploitation d’un dessin oumodèle industriel

Słownik prawniczo handlowy polsko-francuski Anna Słomczewska

abandon m, abstention f, cessation f, renonciation f, omission f