ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUTOMATISCH

SELBSTTäTIG

UNWILLKÜRLICH

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

przym. mechanisch

mechanisch

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Aby włączyć automatyczne ustawianie poziomu głośności, wykonaj następujące czynności:
Führen Sie die folgenden Aktionen aus, um den Lautstärkeausgleich einzuschalten:

Microsoft

W sekcji „Pobrane pliki” kliknij Wyczyść ustawienia automatycznego otwierania.
Klicken Sie im Bereich "Downloads" auf Einstellungen zum automatischen Öffnen löschen.

Google

Uwaga: automatyczne tagowanie może nie być odpowiednie w przypadku wszystkich witryn.
In diesem Fall wird "gclid" entweder ignoriert oder es wird eine Fehlerseite angezeigt.

Google