ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GENEHMIGUNG

SANKTION

Słownik turystyki polsko-niemiecki

Autorisation

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

f. Autorisierung

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Na wyciągu może się także pojawić tymczasowa autoryzacja na kwotę 1 USD.
Möglicherweise ist dort vorübergehend eine Transaktion über 1 US-Dollar aufgeführt.

Google

Każda autoryzacja automatycznie traci ważność.
Sie verschwinden automatisch.

Google