ä
ö
ß
ü
Słownik turystyki polsko-niemiecki

Not...

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

Not-

Otwarty słownik polsko-niemiecki V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Havarie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest tryb awaryjny?
Weitere Informationen finden Sie unter Was ist der abgesicherte Modus?.

Microsoft

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest tryb awaryjny?
Weitere Informationen finden Sie unter Was ist der abgesicherte Modus?

Microsoft

Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj w Pomocy temat „tryb awaryjny”.
Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie in der Hilfe nach "abgesicherter Modus" suchen.

Microsoft

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rozwiązywanie problemów w trybie awaryjnym.
Weitere Informationen finden Sie unter Problembehandlung beim Verwenden des abgesicherten Modus.

Microsoft

Tym razem wybierz opcję Tryb awaryjny i naciśnij klawisz Enter.
Wählen Sie diesmal die Option Abgesicherter Modus aus, und drücken Sie die EINGABETASTE.

Microsoft