ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny polsko-niemiecki Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

m Asyl n
prawo ~u Asylrecht n
szukać ~u um Asyl bitten (nachsuchen)
udzielić komuś ~u jmdm Asyl gewähren

ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ASYL

Słownik polityki i dyplomacji polsko-niemiecki

Asyl n

Słownik turystyki polsko-niemiecki

Obdach n, Asyl

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

Auffangbecken

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Artykuł ten jest zgodny z Protokołem w sprawie prawa azylu załączonym do Konstytucji.
  Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie nach Maßgabe der Verfassung gewährleistet.

EU Constitution

Wg mnie, to klasyczny "męski azyl".
Für mich ist dies ein ziemlich klassischer Männerbereich.

TED

W tej sytuacji, w kwestii wiz krótkoterminowych, wniosków azylowych i kontroli granicznych zastosowanie mają wspólne zasady i procedury.
Hier werden gemeinsame Bestimmungen und Verfahren für Visa für Kurzaufenthalte, Asylanträge und Grenzkontrollen angewendet.

europa.eu

Równolegle przedstawiony projekt przepisów ma na celu zapewnienie osobom ubiegającym się o azyl takiej samej ochrony bez względu na miejsce pobytu w UE.
Ein weiterer Vorschlag zielt darauf ab, Asylbewerbern EU-weit denselben Schutz zu gewähren.

europa.eu