ä
ö
ß
ü
Otwarty słownik polsko-niemiecki V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

deck

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

AXIS M3011 und AXIS M3014 stehen auch für Deckeneinbau in abgehängte Decken zur Verfügung.
Kamery AXIS M3011 i AXIS M3014 można montować także wnękowo na sufitach podwieszanych.

Axis

Es macht jetzt Sinn zurück zu gehen ein Deck zu bauen und aufzustocken auf diesen Gelände.
Teraz sensownie jest zrobić przebudowę, nadbudować piętro i budować wzwyż w takich miejscach.

TED

Die AXIS P5544 Kamera enthält ein Montageset für harte und abhängende Decken.
Kamera AXIS P5544 jest oferowana z zestawem montażowym do sufitów normalnych i podwieszanych.

Axis

Mit einer 3-Achsen-Kamerawinkelanpassung kann die Kamera an Wänden oder Decken montiert werden.
Regulacja kamery w trzech osiach pozwala zamontować kamerę zarówno na ścianie, jak i suficie.

Axis

Ich werde mich jetzt sehr schnell durch das Deck arbeiten und versuchen, ein Muster zu erkennen.
Teraz bardzo szybko przeglądam talię, żeby znaleźć jakiś schemat.

TED