ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki © prof. dr hab. Lesław Zimny

agrot. Desikkation f, Sikkation f, chemisches Krautentfernen