ä
ö
ß
ü
Słownik Ekologiczny polsko-niemiecki A. Słomczewska

Beregnunganlage f

Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki © prof. dr hab. Lesław Zimny

mel. Beregnungsanlage f, Beregnungsmaschine f, Regenanlage f

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

f. Bewässerungsanlage

Otwarty słownik polsko-niemiecki V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Beregnungsanlage