ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki © prof. dr hab. Lesław Zimny

spoż. Ei n 2. fizj. Eizelle f 3. ryb. Rogenkorn n