ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki © prof. dr hab. Lesław Zimny

(np. pH gleby, zdolności kiełkowania, wilgotności gleby) ~Schnellbestimmungsmethode f, Schnellmethode f, schnellere Methode