ä
ö
ß
ü
Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

m., eduk. Magister

Otwarty słownik polsko-niemiecki V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Magister

mir

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Kliknij dwukrotnie pozycję System, dwukrotnie kliknij pozycję DisableTaskMgr, w polu Dane wartości wpisz 0, a następnie kliknij przycisk OK.
Doppelklicken Sie auf System, doppelklicken Sie auf DisableTaskMgr, ändern Sie Wert in 0, und klicken Sie dann auf OK.

Microsoft

Mgr.
Mgr.

europa.eu