ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

A.D

DIENST: AUßER DIENST

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

im Ruhestand

skr. i.R.