ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GEPäCK

GEPäCKSTÜCK

PACK

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

n. Päckchen

m. Pack

f., techn. Packung

Otwarty słownik polsko-niemiecki V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Gepaeck

Paket