а
б
в
г
д
е
ё
ж
з
и
й
к
л
м
н
о
п
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ы
ь
э
ю
я
Duży słownik polsko-rosyjski Wydawnictwo ExLibris www.exlibris-pl.com

ж (świаdсzеniе sосjаlnе) пенсия
(dосhоd z kаpitаłu) рента

Słownik terminów ubezpieczeniowych polsko-rosyjski Lucyna Gierlasińska

ж рента; пенсия
r. czasowa временная рента
r. dożywotnia пожизненная пенсия
r. inwalidzka пенсия по инвалидности
r. kapitałowa аннуитет; финансовая рента bezterminowa r. kapitałowa пожизненный аннуитет
odroczona r. kapitałowa отсроченный аннуитет; пенсия, срок выплаты которой отодвинут
umarzalna r. kapitałowa погашаемый аннуитет
zmienna r. kapitałowa переменный аннуитет
r. odroczona отсроченная рента
r. pieniężna денежная рента
r. płatna natychmiast немедленная рента
r. płatna z momentem wykupienia polisy пенсия, выплачиваемая немедленно
r. skapitalizowana капитализированная рента
r. ubezpieczeniowa страховая рента
r. wdowia пенсия вдовы
r. wypłacana za każdy okres z góry авансовый аннуитет
r. z planem inwestycyjnym пенсия с инвестиционным планом
r. z tytułu niezdolności do pracy пенсия по нетрудоспособности
r. z ubezpieczenia na życie płatna od chwili śmierci ubezpieczonego пенсия по страхованию на дожитие
stopa renty норма ренты
być na rencie быть на пенсии

Otwarty słownik polsko-rosyjski V.8.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Пенсия

рента