Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj albański
N Albańczyk

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to Albania or its people or language or culture)
albańskojęzyczny


1. (the Indo-European language spoken by the people of Albania)
język albański, albański


2. (a native or inhabitant of Albania)
Albańczyk: :