Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

algierski

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to or characteristic of Algeria or its inhabitants
"Algerian towns")
algierski

(a native or inhabitant of Algeria)
Algierczyk