Wordnet angielsko-polski

(midwife toads)
pętówka
synonim: genus Alytes