Wordnet angielsko-polski


1. (cosmopolitan family of herbs and shrubs)
szarłatowate
synonim: family Amaranthaceae
synonim: amaranth family

2. (cosmopolitan family of herbs and shrubs)
szkarłatkowate, alkiermesowate: : synonim: family Amaranthaceae
synonim: amaranth family