Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

bałkański
Bałkany

Wordnet angielsko-polski

(an inhabitant of the Balkan Peninsula)
Bałkańczyk