Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Białoruś

Wordnet angielsko-polski

(a landlocked republic in eastern Europe
formerly a European soviet)
Białoruś, Republika Białorusi
synonim: Belarus
synonim: Republic of Belarus
synonim: Byelarus
synonim: Byelorussia
synonim: White Russia