Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Irlandia Republika Irlandzka

Wordnet angielsko-polski

(a republic consisting of 26 of 32 counties comprising the island of Ireland
achieved independence from the United Kingdom in 1921)
Irlandia, Republika Irlandii
synonim: Ireland
synonim: Republic of Ireland
synonim: Irish Republic