Wordnet angielsko-polski

(oil palms)
olejowiec
synonim: genus Elaeis