Wordnet angielsko-polski

eleatyzm, szkoła elejska, eleaci