Wordnet angielsko-polski

(elephants)
słoniowate
synonim: family Elephantidae