Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Fin

Wordnet angielsko-polski


1. (a native or inhabitant of Finland)
Fin


2. (a native or inhabitant of Finland)
fin: :