Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski
Wordnet angielsko-polski

(military headquarters from which a military commander controls and organizes the forces)
komendantura
synonim: command post
synonim: general headquarters