Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski
Wordnet angielsko-polski

(the local time at the 0 meridian passing through Greenwich, England
it is the same everywhere)
czas uniwersalny
synonim: Greenwich Mean Time
synonim: Greenwich Time
synonim: universal time
synonim: UT
synonim: UT1