Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj niemiecki (język)
N Niemiec

Wordnet angielsko-polski


1. (the standard German language
developed historically from West Germanic)
język niemiecki, niemczyzna, niemiecki
synonim: High German
synonim: German language

2. (a person of German nationality)
Niemiec, Niemiaszek, niemiaszek: :

(of or pertaining to or characteristic of Germany or its people or language
"German philosophers"
"German universities"
"German literature")
niemiecki, germański, teutoński