Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Niemcy

Wordnet angielsko-polski

(a republic in central Europe
split into East Germany and West Germany after World War II and reunited in 1990)
Niemcy, Republika Federalna Niemiec, RFN
synonim: Federal Republic of Germany
synonim: Deutschland
synonim: FRG