Wordnet angielsko-polski

(terms referring to the Judeo-Christian God)
Bóg, Pan, opatrzność, Stworzyciel, niebiosa, Stwórca, Najwyższy
synonim: Lord
synonim: Creator
synonim: Maker
synonim: Divine
synonim: God Almighty
synonim: Almighty
synonim: Jehovah