Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zobacz: hydrogen bomb

Wordnet angielsko-polski

(a nuclear weapon that releases atomic energy by union of light (hydrogen) nuclei at high temperatures to form helium)
bomba wodorowa, bomba termojądrowa
synonim: hydrogen bomb
synonim: fusion bomb
synonim: thermonuclear bomb