Wordnet polsko-angielski

(retrovirus causing T-cell leukemia)
human T-cell leukemia virus-1, HTLV-1
synonim: wirus ludzkiej białaczki z komórek T
synonim: ludzki wirus T-limfotropowy