Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

przeddzień Wszystkich Świętych gdy dzieci udają duchy