Wordnet polsko-angielski

(the basic unit of money in South Korea)
South Korean won, won
synonim: won południowokoreański