Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj kuwejcki
N Kuwejtczyk

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to the capital of Kuwait or its residents
"Kuwaiti streets are lined with luxury stores")
kuwejcki