Wordnet angielsko-polski

noktowizor
synonim: night vision device