Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zobacz: north-west

Wordnet angielsko-polski

(the compass point midway between north and west
at 315 degrees)
północny zachód
synonim: northwest
synonim: nor'-west
synonim: northwestward