Wordnet angielsko-polski

(pitcher plants)
dzbanecznikowate
synonim: genus Nepenthes