Wordnet angielsko-polski

(a syndrome that occurs in many women from 2 to 14 days before the onset of menstruation)
zespół napięcia przedmiesiączkowego
synonim: premenstrual syndrome