Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zobacz: post-office box

Wordnet angielsko-polski

(a numbered compartment in a post office where mail is put to be called for)
skrytka pocztowa
synonim: Post-Office box
synonim: PO Box
synonim: call box
synonim: letter box